Obwieszczenie o dokonaniu czynności opisu i oszacowania nieruchomości Km 2057/22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Kancelaria Komornicza nr III we Wrocławiu Sylwia Cupał podaje do wiadomości publicznej, że na wniosek wierzyciela: PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY, ul. WOŁOWSKA 8, 51-116 WROCŁAW w sprawie przeciwko dłużnikowi (...) w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Komornika pod adresem: Aleja Armii Krajowej 4C/7, 50-541 Wrocław zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem: Mędłów ul. Mieszka I 10, 12 G2` posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr WR1K/00285134/9 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

Wobec powyższego na podstawie art. 945§2 kpc WZYWAM wszystkie osoby o których nie mam wiadomości oraz inne, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem czynności opisu i oszacowania ww. nieruchomości zgłosiły swoje prawa.

KOMORNIK SĄDOWY
Sylwia Cupał

Obwieszczenie o dokonaniu czynności opisu i oszacowania nieruchomości Km 2855/22

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Kancelaria Komornicza nr III we Wrocławiu Sylwia Cupał podaje do wiadomości publicznej, że na wniosek wierzyciela: PETROMEX SP. Z O.O., ul. POCZTOWA 3, 46-070 KOMPRACHCICE w sprawie przeciwko dłużnikowi (...) w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Komornika pod adresem: Aleja Armii Krajowej 4C/7, 50-541 Wrocław zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania nieruchomości położonej pod adresem: Żórawina nr działki 624 posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr WR1K/00273187/8 w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

Wobec powyższego na podstawie art. 945§2 kpc WZYWAM wszystkie osoby o których nie mam wiadomości oraz inne, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem czynności opisu i oszacowania ww. nieruchomości zgłosiły swoje prawa.

KOMORNIK SĄDOWY
Sylwia Cupał