Kancelaria Komornicza nr III we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika.

Czynności Komornika Sądowego


EGZEKUCJE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy Sylwia Cupał prowadzi postępowania egzekucyjne z nieruchomości na obszarze właściwości Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu.


 LICYTACJE KOMORNICZE

Komornik Sądowy Sylwia Cupał ogłasza oraz prowadzi licytacje komornicze zajętych nieruchomości i ruchomości, a także sprawuje nad nimi urzędowy nadzór.


 EGZEKUCJE PIENIĘŻNE

Komornik Sądowy Sylwia Cupał dokonuje egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie tytułów wykonawczych wydanych przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków.

Systemy informatyczne używane w Kancelarii

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client